städning

Vad städar en städfirma?

Detta är egentligen en mycket svår fråga att svara på. Vad städar en städfirma? Ja, helt enkelt kommer detta bero på vilken nisch de har valt och hur stora de är. En del gånger finns det de som startat en egen städfirma och jobbar ensamma i denna. I det fallet brukar de försöka koncentrera sig på en eller två olika tjänster. Efter detta finns det de städfirmor som enbart erbjuder städning för företag, medan det också finns de som bara arbetar med skolor. Att de har kunnat nischa sig på det sättet beror naturligtvis på stora och omfattande kontrakt.

Sist men inte minst, som denna artikel ska behandla, finns de stora städfirmorna som erbjuder allt inom städning. Detta är då ett mycket brett område där det finns många olika typer av städning. Nedan ser du vilka olika typer av städning som är de vanligaste. Efter detta finner du beskrivningar av dessa och vad de inkluderar.

  • Hemstädning
  • Kontorsstädning
  • Lagerstädning
  • Städning i kommunala och statliga lokaler
  • Flyttstädning
  • Trappstädning
  • Visningsstädning
  • Byggstädning

Hemstädning

Här är den absolut vanligaste typen av städning för privatpersoner. Detta är något som är vanligast som ersättning för hemtjänsten, som kanske inte behövs vid alla situationer. Här kan äldre få den hjälp med städning som de behöver då de inte längre har orken. Detta samtidigt som de fortfarande kan ta hand om allt annat i livet.

Också barnfamiljer och de föräldrar som hela tiden jobbar kan ha stor nytta av denna typ av städning, då de får mera tid över för annat och tid med familjen. Det bästa av allt är att alla kan göra avdrag upp til 50 000 kronor via RUT avdrag per person i hushållet.

I hemstädning ingår allt som gäller städning i hemmet och kan även fås som storstädning och extra städning av garderober när detta ska ske varje år.

Kontorsstädning

Här handlar det om en produkt som faller inom gruppen företagsstädning. I det fallet är det viktigt att finna ett städföretag du kan lita på och som kan utföra städningen under den tid som kontoret inte är bemannat.

I kontorsstädning ingår all den städning som måste göras på ett kontor. Här kommer det att finnas genomsamhetslokaler, mötesrum, enskilda arbetsrum, större arbetslokaler med flera arbetsplatser. Eventuellt finns det också ett kök, samt att det också finns korridorer och toaletter som måste städas. Allt dett ingår i kontorsstädning.

Lagerstädning

Inom den stora gruppen av tjänster som faller under företagsstädning, ligger också lagerstädning. Här handlar det mest om och se till att det ingår allt som gäller städning av golv och alla omklädningsrum och dushutrymmen samt toaletter.

Vissa gånger ingår även mera i lagerstädning. Detta är de gånger det finns arbetsrum i dessa lokaler. Här är det vanligt att det finns ett arbetsrum för förman. Det kan också ingå att städa en lastkaj vid vissa städprogram.

Städning i kommunala och statliga lokaler

I detta fall kommer det inte att kunna förklara vad som ingår. Detta i och med att statliga och kommunala lokaler finns i så många olika former och att dessa används till så många olika saker. Grundidén i alla städservice är att alla utrymmen ska städas.

I det fallet kan du ta en offentlig lokal som exempel. Här kommer alla utrymmen att behöva städas. Dock sker detta oftast under samma tid som arbetet utförs i dessa lokaler. Det handlar helt enkelt om att vissa stora lokaler innebär så mycket arbete att dessa städfirmor har personer i dessa lokaler som befinner sig heltid där.

Något som är mycket viktigt i kommunala och statliga lokaler är alla öppna publika platser och allt som rör toaletter samt platser där eventuell mat serveras.

Flyttstädning

När det gäller flyttstädning är det många städfirmor som erbjuder detta.  Det är också många flyttfirmor som också tagit upp detta som en produkt de erbjuder. I en flyttstädning är det mycket som ingår. Detta då det handlar om en städtjänst som ska godkännas av den som flyttar och den som äger bostaden. Med andra ord kommer det alltid ingå något som kallas för en nöjd kund garanti i en flyttstädning.

Detta betyder då att du alltid kommer att få en städservice med ett resultat som passerar den eventuella inspektion som ska utföras. I en flyttstädning ingår allting som ska vara rent när en person ska flytta ut ur en hyrs lägenhet eller när en försäljning ska ske.

Trappstädning

Trappstädning är något som köps av fastighetsägare. Här ingår det normalt inte något annat än att städa trappor och vestibuler/entréer i hyreshus och bostadsrättsföreningar. Detta om annat ej avtalats. Många gånger kommer denna service också att kombineras med städning av andra eventuella gemensamhetsutrymmen.

Detta kan då vara platser som tvättstugor, förrådsutrymmen och samlingslokaler. Om det ingår avtalas alltid detta i ett kontrakt mellan städfirman och den som hyr tjänsterna. I stort sett alla städfirmor erbjuder trappstädning, då detta är ett återkommande och lukrativt kontrakt.

Visningsstädning

Detta är också en städtjänst som oftast erbjuds av alla städfirmor av större klass. Tjänsten är i stort sett helt och hållet uppbyggd som en flyttstädning. Det handlar ofta om en kombination av flyttstädning och visningsstädning när en lägenhet eller ett hus ska säljas.

Även denna tjänst kommer naturligtvis att ha en städgaranti, då det handlar om att ett perfekt arbete måste utföras. En visningsstädning har därav alltid en inspektion där den godkänns innan visningen ska ske. Det lilla extra arbete som kan ingå i en visningsstädning är att fylla en bostad eller ett hus med dekorationer för att priset ska bli så högt som möjligt.

Byggstädning

Detta är precis som det låter. Byggstädning behövs när man ska städas upp efter en ombyggnad, nybyggnad , reparation eller en utbyggnad. I de flesta fall handlar detta om en grovstädning. I vissa fall kan det vara så att det ska fungera som en städning innan någon flyttar in, och då är det oftast lite mera som ingår och lite högre klass på städningen.

Städning av dödsbo

I en städning av ett dödsbo handlar det precis som vanligt om en städning där lägenhet , hus eller bostad ska kunna godkännas till en lika hög grad som en flyttstädning.

Det extra som ingår i en städning av ett dösbo kan vara försäljning av detta eller bortforsling av visst lösöre. I vissa fall kommer de som erbjuder städning av dösbo också att vara villiga att köpa upp hela eller delar av detta.

Är all städning avdragsgill

Det är många privatpersoner som frågar sig om städning såsom hemstädning, flyttstädning, byggstädning samt visningsstädning är avdragsgill. Svaret är ja, all städning för privatpersoner är avdragsgill upp till en summa av 50 000 kronor per person och taxeringsår. Detta under förutsättning att de personer som gör avdrag har en taxerad inkomst som kan kvittas mot detta avdrag.

När det gäller företag som anlitar en städ firma är detta givetvis avdragsgillt. Här handlar det om en utgift för verksamheten, vilket alltid kan dras av i alla lägen. Precis som alltid gäller det att företaget har en omsättning, vinst och betalar skatt som kan kvittas mot avdraget.

Säkerheten rörande städning

När det gäller säkerheten gällande städning, brukar detta inte vara något problem med hemstädning, där de flest vid dessa tillfällen är äldre människor som är hemma. När det gäller flyttstädningar och visningsstädning brukar också det som ska städas vara tomt.

Det är vid städning på företag, kontor, lager och statliga lokaler som det måste finnas en säkerhet. Detta brukar vanligtvis handla om nycklar och hur dessa ska handeras. Här brukar städfirman ta ansvar för sin personal och att nycklarna alltid lämnas in dit de ska efter varje städpass.