Är städning avdragsgill

Är städning avdragsgill?

Hemarbete har enligt lång tradition varit en person som stannat hemma och utfört dessa sysslor medan en annan person har gått till jobbet för att tjäna pengar varje dag. Ja, kanske låter detta gammalmodigt och stereotypiskt. Dock är det en sanning som fortfarande lever kvar i många svenska hem. Det jobb som en person gör i hemmet, räknas många gånger inte som arbete eftersom detta är oavlönad. Hur är det då med städning i hemmet? Är städning avdragsgill?

Ja, nu är detta en sanning med modifikation. Detta då det finns de som bor i ett hem och städer detta utan lön. Det finns dock en annan sida av städning. Detta är den yrkesverksamma sidan. Ja, du hörde rätt. Det finns faktiskt de som jobbar med städning och dessa får betalt för sitt arbete. Här betyder det då att det måste finnas någon som betalar för deras tjänster. I det fallet någon betalar för städning så kan detta i vissa fall vara avdragsgillt. Ja, faktum är att det är avdragsgillt nästan jämt.

Vad är det som tillåter avdrag för städning

Vad är det nu som gör att städning blir avdragsgill? Helt enkelt försvinner allt utom momsen som är den konstanta del som alltid blir ingående och utgående. Här ska det dock talas om hemstädning och städning för privatpersoner. Är städning avdragsgill för privatpersoner?

Ja, städning är avdragsgill också för privatpersoner. Här kommer det då att finnas något som kallas för RUT och ROT avdrag. Detta är olika regler som gör att du får dra av för hemstädning samt för renoveringar och byggnadsarbeten. RUT avdraget är det som gäller städning i hemmet för privatpersoner. Med det sagt blir ROT avdraget det som gör att du kan dra av för byggnadsarbeten. Både dessa avdrag gäller enbart för arbetskostnaden och inte för det material som används för att utföra arbetet.

Så fungerar RUT och ROT avdraget

Idag har RUT och ROT avdraget förändrats sedan dessa avdrag för första gången lanserades av Skatteverket. Numera hör dessa två avdrag ihop och en person kan inte göra mera avdrag än sammanlagt 50 000 kronor per år för ROT och RUT.

Detta betyder att det inte går att få göra mera avdrag om du skulle rÅka ha flera bostäder. Dock kommer alla som bor i en fastighet eller en lägenhet att kunna göra avdrag, då det inte finns något maximalt belopp per fastighet eller lägenhet.

RUT avdrag kan göras med 50 % av arbetskostnaden, medan ROT avdrag bara kan göras upp till 30 % av den totala arbetskostnaden. Den totala summan av RUT och ROT avdrag per person får inte överstiga 50 000 kronor.

Vilka olika städningar ger rätt till RUT avdrag

Det kommer inte att finnas någon gräns för hur gammal du behöver vara för att kunna göra RUT avdrag, mer än att du måste vara myndig. För att göra avdrag för något måste du även ha en taxerad inkomst där du betalar skatt. Du kan således inte göra avdrag med mera än du har betalt i skatt under samma taxeringsår.

Det finns vissa undantag som tex dödsbostädning. Detta är på grund av att ägaren till lägenheten är död.

I det fallet är det mycket bra att det finns ett alternativ för den traditionella hemhjälpen om äldre människor fortfarande anser att de kan och vill sköta hemmet på egen hand.

Dock kommer all städning att vara avdragsgill. I många fall kan detta då också handla om RUT avdrag för visningsstädning och flyttstädning.

När du nu har läst allt detta har du svaret på frågan om städning är avdragsgill. Svaret är ja och varje enskild person i ett hushåll kan göra ett avdrag upp till maximalt 50 000 kronor per taxeringsår under förutsättning att de har en taxerad inkomst.