Dödsbo

Vem städar dödsbo

När en nära anhörig eller en familjemedlem dör är det mycket att ta hand om. En sak rörande detta är vad som ska göras med det som lämnas kvar. Detta kallas med ett speciellt ord för dödsbo. Här kan detta vara stort och det finns många som ska dela på detta, eller så är det litet och det finns knappast någon som är intresserad. Sedan allting däremellan. Hur som helst brukar allt behöva tömmas samt att det finns ett hus eller en lägenhet som måste städas. Den stora frågan är då vem städar dödsbo? Blir det familjen eller en städfirma som familjen anlitar?

Som ett tredje alternativ finns de företag som köper upp hela eller delar av ett dödsbo, och sedan också erbjuder städning efter detta. Många gånger handlar det om flyttfirmor eller antikhandlare. Det vanligaste är i alla fall att det som lämnas kvar delas upp, och att det sedan finns ett tomt utrymme att städa.

Att städa dödsbo på egen hand

Ibland är det svårt att ta tag i saker efter att någon har dött. Här kan det vara så att sorgen är för stor, så att de efterlevande helt enkelt har svårt att få saker gjorda. Det kan också vara så att det är så mycket annat som måste utföras. Detta samtidigt som människor har sitt vanliga arbete och en familj att ta hand om. Helt enkelt kan det vara så att tiden inte räcker till.

Om tid finns och när orken finns där, är det naturligtvis det mest ekonomiska valet att familjen tar hand om städning och tömning av dödsbo på egen hand. Kanske är det också så att någon ska flytta in av de efterlevande.

Anlita städfirma för städning av dödsbo

Det andra valet är att anlita en städfirma för att städa dödsbo. I det fallet finns det de som specialiserat sig på detta. I det fallet kan de också hjälpa til med eventuell bortforsling av alla de saker som har lämnats kvar när en person dör. Vissa gånger kan de också agera som mäklare av hela eller delar av dödsbon, och köpa dessa innan städning utförs.

Om familjen har tagit hand om uppdelning och bortforsling av hela dödsboet innan städfirman kommer, så blir det perfekt att anlita en vanlig professionell städfirma. I det fallet handlar det om något du kallar dödsbostädning.

En riktigt städfirma ger städgaranti på städning av dödsbo

I och med att det handlar om en större städning som ska klara en inspektion och kontroll, kommer alla stora och seriösa städfirmor du anlitar för detta arbete att lämna något som kallas för städgaranti. Här betyder detta att det finns en nöjd kund garanti, samt att de garanterar att städningen utförs enligt alla de punkter som måste uppfyllas för att den ska klara en inspektion.

Svaret – Blir det familjen eller städfirman

I början av denna artikel handlar det om att besvara frågan om familjen ska städa dödsbo eller om en städfirma ska anlitas för detta. Det slutliga svaret kommer oftast ned till den ekonomiska situationen. detta samt om det finns tid att ta hand om allting för de efterlevande och om de orkar detta. Finns orken så kan det kännas bättre att städa på egen hand. Är det dock så att arbete och familj finns kan tiden vara knappt. I det fallet är det bättre att anlita en städfirma för att städa dödsbo.

När det gäller kostnaden och den ekonomiska situationen ska du också alltid tänka på att RUT avdrag inte kan göras, vilket betyder att du eller dödsboet  måste betala hela summan av arbetskostnaden för den städning som utförs.